soylen.png

Søylen Eiendom ble stiftet i 2004 og er morselskapet i Søylenkonsernet som består av et stort antall eiendomsselskaper.

Administrerende Direktør: Carl Erik Krefting

Besøksadresse:

Fridtjof Nansens Plass 4 - Oslo - 0160

Postboks:

Søylen Eiendom AS c/o Malling & Co Forvaltning AS

Postboks 1883 Vika - 0124 Oslo