OLE DEVIKS VEI 2, 4 OG 6

Sentralt beliggende på Bryn/Helsfyr i Ole Deviks vei, som er en hoved-fartsåre på Alnabru mellom Bryn og Alnabru, like ved E 6 nordover. Eien-dommen har fin eksponering og er et veletablert område med forskjellig typer industri, håndverksbedrifter innen bygg og anlegg, lager kontor og handel.

 

I Ole Deviks vei 6 etableres det i dag et nybygg som vil bestå av 12 300 m2 med topp moderne kontorlokaler som står klart sommeren 2012.


  • x